De nieuwe Bataafse Republiek

Jij hebt een wijze keuze gemaakt door je te willen inzetten voor een nieuwe wereld. Een wereld van liefde, compassie, eerlijkheid, zuiverheid, delen met elkaar, zorgzaam zijn voor elkaar en gedeelde vreugde. Een leven van VRIJHEID.

JIJ kiest voor VRIJHEID, BLIJHEID en BROEDERSCHAP.

Als lammeren zich ombuigen tot zachtmoedige Leeuwen, dan is een overgang naar een nieuwe wereld niet meer te stoppen.

JIJ BENT EEN LEEUW!

Verspreid het nieuws van een nieuwe wereld!
Eendracht maakt macht…
Verbonden met elkaar staan we sterker!

Dit boek wil een fluweelzachte revolutie ontketenen...

Naar een samenleving en een nieuwe wereld, die menselijker, liefdevoller, vriendelijker en zorgzamer zal zijn. Deze nieuwe samenleving zal een het antwoord zijn op de neerwaartse spiraal waarin wij ons nu bevinden, van verharding, ontmenselijking, verarming en teloorgang naar een prachtige beschaving.

Via www.boekenbestellen.nl kunt u meer over het boek lezen, zoals inhoud en fragment.

Zoals gezegd:

* Naar een zachte weg terug van meer menselijkheid
* Naar een zachte weg terug van een juiste balans tussen harde en zachte krachten van het
vrouwelijk en het mannelijke - Yin & Yang.
* Naar een zachte weg terug van de basis waarden van ons mens zijn.
* Een zachte weg terug naar de Universele Wetten van de mens en van het Universum.

Bataafse Vlag

Zwaai de wereld tegemoet met de vlag die symbool staat voor de nieuwe wereld en symbool staat voor een rechtvaardige, gelijkwaardige, vredige, vrije en liefdevolle wereld.

De Vlag als voorbeeld van De Bataafse Republiek uit onze achtiende eeuw:

DE NIEUWE BATAAFSE VLAG

Bestel de nieuwe Bataafse vlag hier!

Mokken

Bataafse Republiek